We are the city - open call

We are the city - open call

Power to the (young) people! Jíj maakt de stad in 2024. EYC nodigt jou uit om mee te bouwen aan een inclusief, dynamisch, duurzaam, warm en open Gent.

We are the city

Gent werd op 18 November 2021 verkozen als Europese Jongerenhoofdstad.
Een titel die het European Youth Forum jaarlijks toekent aan steden die empowerment en participatie van jongeren centraal stellen en de Europese identiteit versterken.. Gent is de tweede Belgische stad die de titel binnenhaalt, in 2011 was Antwerpen al Europese jongerenhoofdstad. In 2024 staan Gentse jongeren een heel jaar lang centraal in de stad.

We are the city
Wij zijn de stad

Ghent European Youth Capital 2024 wordt de opportuniteit bij uitstek voor jongeren, organisaties en instellingen om samen met jongeren een participatief verhaal te schrijven. Zo worden jongeren belangrijke actoren voor het stadsleven van de toekomst.

Daarom zetten we in op projecten die het jeugdbeleid van de Stad versterken: jongeren meer inspraak geven in bestuur en organisaties, ruimte vrijmaken voor jongeren, inhoudelijke uitdaging en versterking van jeugdwerkers, een breed aanbod voor jongeren in de stad, jongeren beter begeleiden om hun eigen projecten op poten te kunnen zetten en de signalen van jongeren opvolgen en aanpakken.

Engage empower care

Binnen Ghent European Youth Capital staan 3 prioriteiten centraal waar we het programma rond willen opbouwen:

Engage

Binnen de prioriteit Engage zetten we in op actief burgerschap en op vrijwillig engagement van jongeren. We willen jongerenparticipatie versterken en hun stem sterker laten wegen binnen ons lokaal bestuur. We gebruiken sport en cultuur gebruiken om de positie van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties te versterken in onze stad. We ondersteunen initiatieven die zich inzetten rond actief burgerschap bij jongeren.

Empower

Omdat jongeren in onze stad fysieke en mentale ruimte nodig hebben zetten we binnen de prioriteit Empower in op initiatieven die enerzijds zorgen voor meer kwalitatievere (publieke) ruimte voor jongeren maar die anderzijds ook ruimte geven voor talent en experiment. Zo werken we samen met jongeren om hun eigen projecten uit te werken. We zorgen ervoor dat Gentse jongeren door middel van uitwisselingen Europa ontdekken en dat Europese jongeren hun weg naar Gent vinden. Dus wil je op uitwisseling, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Care

Omdat we mentale gezondheid, diversiteit & duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, willen we zorgen voor maximale kansen voor alle jongeren. We willen dat Gent een stad is waar jongeren zich gelukkig, gezond en veilig voelen ongeacht hun afkomst of hun identiteit en waar ze indien nodig op een degelijke manier ondersteund kunnen worden. We zorgen ervoor dat Gent maximaal inzet op een duurzame toekomst voor jongeren in een groene stad.

Open
call

open call

we care about your idea!

Participatie, co-creatie, inclusie en duurzaamheid zijn de centrale waarden binnen ons programma. De Stad wil investeren in acties, projecten en ideeën die ook na 2024 blijven bestaan. Daarom werken we samen met Gentse jongeren en organisaties een programma uit.

Je ben tussen de 15 en de 30 jaar oud en hebt een zot project of idee voor het openingsweekend of je wil een groter project opzetten in 2024? Maar je zoekt nog geld, ondersteuning of feedback?

pitch
it
here!

Je kan daarbij tot 3000 euro krijgen om in dit openingsweekend iets te organiseren of tot 10.000 euro om een project op te zetten die het openingsweekend overstijgt.

‘20 van 24’

Meet the team

Meet the team

De jonge raad van bestuur ’20 van 24’ werd dit jaar opgericht. Het is een stuurgroep waar jongeren de vinger aan de pols kunnen houden over de ontwikkeling van Gent als Europese Jongerenhoofdstad 2024. Zij zijn diegenen die bewaken of de events, activiteiten en bereikte jongeren aan de verwachtingen voldoen. Zij zijn ook de burgers die signalen en thema’s op tafel kunnen leggen die hen bezig houden. Hierover kunnen ze in dialoog gaan met beleidsmakers, andere jongeren, organisaties, …

De leden van de stuurgroep bepalen zo de koers van EYC mee. Samen met het EYC-team maken ze belangrijke beslissingen over inhoudelijke, budgettaire en productionele zaken.

De stuurgroep is ondertussen met 10 leden, wat alvast een stevige basis is. De resterende plaatsen zetten we open voor jongeren die nu nog willen aansluiten. Bij deze doen we een oproep naar geëngageerde jongeren die willen meewerken aan de toekomst van stad Gent, er zijn nog 10 plaatsen over. Ben je tussen 15 en 30 jaar en zie je het zitten om mee je schouders te zetten onder dit project, stuur dan zeker een bericht op Instagram naar @ghenteyc of contacteer ons via onze website ghenteyc.eu.

Contact